Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Komín.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Komíně a kandidátech ČSSD za Brno-Komín.

 


 

ZELENÝ TROJÚHELNÍK NA HLAVNÍ

Pá 25.07.2014 09:28

Na letošním červnovém veřejném zasedání zastupitelstva města Brna byla schválena změna územního plánu města Brna, která plochu trojúhelníku zeleně, ležícího u komínského kruhového objezdu v ulici Hlavní, mění na plochu, určenou pro komerční využití – obchod a služby.

Proti návrhu této změny proběhla mezi komínskými občany petiční akce, v níž podepsaní občané z okolí tohoto místa, protestovali proti jejímu přijetí. Petice však neměla úspěch, změna byla schválena.

Znamená to, že je vše již ztraceno, že je přijatá úprava neměnná?

Není tomu tak. Pozemky, kterých se přijatá úprava územního plánu týká, jsou ve vlastnictví města Brna.

Je tedy možné iniciovat novou změnu územního plánu, která jim navrátí jejich původní způsob využití, tedy jako plochy zeleně. Po volbách hodláme, jakožto členové ČSSD, takovouto změnu navrhnout a zaslat ji ke schválení na magistrát města Brna.

 

Vyzýváme další občany, zejména z uvedené lokality v ulici Hlavní, aby se k nám v tomto úsilí připojili. Společnými silami chceme bojovat proti zájmům developerů, abychom ochránili komínskou zeleň.