Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Komín.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Komíně a kandidátech ČSSD za Brno-Komín.

 


 

Volební program 2014

Po 25.08.2014 08:00

Senátní a komunální volby 2014

Heslo: Pro lepší a zdravější život v Komíně

Budeme vždy chránit to, co v Komíně máme a co nám občané z ostatních městských částí právem závidí; tedy čisté a zdravé životní prostředí, plné rozsáhlých zelených ploch, s krátkou časovou dostupností lesa, polí a luk pro regeneraci či rekreaci.

Vážení spoluobčané.

Co pro Vás chceme udělat
1. Důležitá je prevence kriminality. Pomocí kamerových systémů zajistíme kontrolu na rizikových místech Komína.
2. Lepší organizací práce Městské policie dosáhneme toho, aby byla vidět tam, kde je to opravdu nutné. Vytvoříme jí podmínky pro to, aby skutečně mohla pomáhat a chránit tam, kde je to nejvíce potřeba – ochrana majetku občanů, vandalství a narušování nočního klidu.

I. Doprava
1. Zvýšení počtu parkovacích stání chceme dosáhnout bez záboru zelených ploch především změnou organizace dopravy; obousměrné komunikace převedeme na jednosměrné. Nevyužité jízdní pruhy budou určeny pro parkování vozidel.
2. Ve spolupráci s Vámi spoluobčany, v lokalitách, kde uvedené řešení nebude možné, vytipujeme plochy, vhodné pro zřízení nových parkovacích míst.

II. Školství
1. Ve spolupráci s ministerstvem školství zajistíme rozšíření kapacit stávajících mateřských škol.
2. Pro financování těchto investičních akcí využijeme čerpání finančních prostředků z dvojice právě zřízených dotačních fondů, národního a evropského.

III. Bydlení
1. Výstavba vstupních (startovacích) bytů usnadní mladým rodinám řešit jejich první bydlení.
2. Při přidělování bytů, uvolněných ve stávajících objektech, které jsou ve správě městské části, budeme důrazně upřednostňovat sociální kritérium.

IV. Programy pro seniory
1. Podpoříme činnost v Klubu důchodců a Klubu seniorů;
2. Důležitá je aktivita a pohyb, proto budeme vytvářet stále lepší podmínky pro cvičení, výlety pro seniory, také pro výuku v oblasti počítačové gramotnosti, zájmové výuky cizích jazyků.
3. Chceme pokračovat v rozšíření sociálního poradenství formou internetové korespondence.

V. Kultura
Městská část Komín se liší od ostatních částí Brna tím, že je zde živá tradice místních písní a tanců. Každoročně o hodech můžete vidět nádherné kroje, spolu s tradičním folklorem.
Zachováme osvědčenou tradici koncertů na radnici i v komínském kostele (umělecký soubor Antea), podpoříme zakoupení permanentek na představení brněnských divadel.

VI. Úřad a společnost
1. Uskutečníme nesmiřitelné tažení proti korupci a klientelismu
2. Budeme vyžadovat vstřícnost, trpělivost a pochopení úředníků úřadu
městské části k oprávněným potřebám a žádostem komínských občanů


Co se nám již podařilo
Komínská sociální demokracie v minulém volebním období iniciovala a nakonec i zajišťovala řadu významných stavebních investic, které slouží ke zlepšení života spoluobčanů.

Dům s pečovatelskou službou Vavřinecká
Rekonstrukcí dvoupodlažního objektu bývalé mateřské školky vzniklo 17 bytových jednotek pro seniory. V části přízemí byl vytvořen prostor pro umístění pobočky knihovny Jiřího Mahena, ve které je občanům, mimo knihovnických služeb, umožněn veřejný přístup k internetu.

Dům s pečovatelskou službou Součkova a bytový dům Řezáčova
V obou domech proběhla rekonstrukce opláštění, spočívající v zateplení objektu a výměně oken, a rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, vytápění a elektrické energie, tím se zvýšil komfort bydlení a snížily provozní náklady, hrazené nájemníky.
(fotografie DPS)

Mateřská škola Řezáčova a Absolonova
U obou mateřských školek proběhla v loňském roce rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, topení a elektrické energie. V MŠ Řezáčova byla v průběhu letošních prázdnin zprovozněna nová kotelna. Pro příští rok je u obou školek plánováno zateplení jejich obvodových plášťů.

Mateřská škola, působící na ZŠ Pastviny
V základní škole Pastviny byly zrekonstruovány nevyužité prostory pro potřeby mateřské školky. Adaptací stavby tak vznikly tři nové třídy MŠ. Tím došlo ke zvýšení počtu dětí, které bylo možno umístit do předškolního zařízení.