Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Komín.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Komíně a kandidátech ČSSD za Brno-Komín.

 


 

OCHRANA ZELENĚ V KOMÍNĚ

Po 11.08.2014 09:27

Pokud vás zajímá, zda je možné zeleň v Komíně, zejména tu sídlištní, zachovat alespoň v dosavadním rozsahu, máme pro vás odpověď: Ano, je to možné.

A jak toho dosáhnout?

V podstatě celkem jednoduše. V Brně existuje vyhláška „O ochraně zeleně v městě Brně“. Ta vyjmenovává lokality, místa a plochy, jejichž rozsah nesmí být zmenšen. To znamená pouze tolik, že na takovýchto plochách není možné stavět. Stačí, aby vybrané plochy stávající zeleně byly do této vyhlášky zařazeny.

 A k čemu by to bylo dobré?

Například k tomu, že by se tím vyřešily problémy s výstavbou komunikace, plánovanou pod okny paneláků na Řezáčově, a zahušťováním zástavby v panelovém sídlišti. Jak jsme vás o nich informovali již v předchozích příspěvcích. A jak zařazení pozemků do této vyhlášky dosáhnout? Iniciativa musí vzejít od zastupitelstva městské části. Pokud komínské zastupitelstvo takovouto změnu schválí, je možné podat návrh zastupitelstvu města Brna na úpravu této vyhlášky, respektive na její doplnění o nová území.


Je změna návrhu možná?
Ano. Pokus byl učiněn ze strany Komise životního prostředí, zřízené při úřadu MČ Komín. Její předseda Ing. Kupsa (ČSSD) a ostatní členové doporučili Radě MČ Brno – Komín, aby předložila návrh na změnu výše uvedené vyhlášky tak, že by do takzvané „věčné zeleně“ byly zařazeny všechny stávající zelené plochy v Komíně. Rada tento návrh projednala a kupodivu, těsnou většinou, také schválila. Pro plochy „věčné zeleně“ byli oba zástupci ČSSD a jeden člen ODS, druhý člen rady, zvolený za ODS, se při hlasování zdržel.

 

Převlékání kabátů a názorů?

Vše tak bylo na nejlepší cestě ke kýženému cíli. Zbývalo už jen schválení návrhu zastupitelstvem. A zde padla kosa na kámen. Z přítomných členů zastupitelstva hlasovali pro jen zástupci ČSSD a strany zelených. Všichni ostatní členové byli buď proti nebo se hlasování zdrželi. Návrh tedy nebyl přijat a nebylo možno požádat magistrát města Brna o úpravu zmíněné vyhlášky. Zastupitelstvo tak tuto iniciativu spolehlivě smetlo ze stolu.

 

Slova nebo líbivé proklamace?

Na tomto příkladu lze demonstrovat jednu zásadní věc, a sice tu, zda to zástupci jednotlivých stran v komínském zastupitelstvu myslí s ochranou zeleně doopravdy. Můžeme konstatovat, že my, zástupci ČSSD tuto úlohu pníme beze zbytku, protože jsme to byli právě my, od kterých celá iniciativa vzešla. Rovněž zástupci strany zelených svým hlasováním celou věc podpořili. Naproti tomu členové ostatních politických stran zcela zklamali a selhali, což je v naprostém rozporu s proklamacemi, které jejich zástupci činili, a doposud činí, na stránkách tištěného komínského zpravodaje, v předvolebních letácích i na obřích bilboardech. Zde můžeme odkázat na články na téma ochrana veřejné zeleně v Komíně, jejichž autory jsou nejmenování představitelé nejmenovaných politických stran. Jsou to články k ochraně zeleně velmi vstřícné a pro občany líbivé, ale jsou to bohužel jen samá prázdná slova.

 

Předvolební sliby nebo prospěšné skutky?

Když dojde na lámání chleba, zastupitelé svými skutky ukazují, jak moc závazné jsou pro ně volební sliby, které dali.