Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Komín.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Komíně a kandidátech ČSSD za Brno-Komín.

 


 

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA POŠKODÍ KOMÍNSKÉ OBČANY

Út 18.02.2014 08:57

Na veřejném zasedání zastupitelstva městské části Brno – Komín, které se konalo dne 29. 1. 2014, bylo přijato usnesení, kterým byly schváleny připomínky MČ Brno – Komín k návrhu změn Územního plánu města Brna. Autorem těchto připomínek je Komise stavební, dopravy a pro územní rozvoj a plánování, která jejich znění na svém zasedání, konaném dne 2. 12. 2013, schválila.

     

Z nich vyjímáme:

Plochy pro bydlení – MČ požaduje zařazení všech ploch pro bydlení do funkčního typu BK (bydlení kombinované) a to pro stabilizované plochy.
Návrhové plochy podél ulice Uhlířovy – MČ požaduje změnu z BR na BK.
Plocha východně za hřbitovem – MČ požaduje neprovádět změnu na zeleň krajinnou K, ponechat jako městskou zeleň Z.
Plocha jižně od hřbitova – MČ požaduje ponechat celou plochu jako plochu pro bydlení BK.

 

Ke schválenému usnesení poskytujeme následující vysvětlení v čem spatřujeme poškození komínských občanů.

 

ad. 1. Zařazení všech stávajících ploch, určených pro bydlení, do typu BK (bydlení kombinované) umožní výstavbu nových bytových domů v místech, kde jsou již tyto domy postaveny, typicky v panelovém sídlišti. Tím bude umožněno zahuštění stávající zástavby.

ad. 2. V tomto případě platí totéž, co bylo řečeno v bodě jedna s tím rozdílem, že nyní se jedná o plochy na nichž má k výstavbě teprve dojít. V lokalitě, původně určené pouze k výstavbě rodinných domů tak mohou nyní stát i domy bytové. Tím se zvýší koncentrace obyvatel a samozřejmě také automobilů.

ad. 3. Plochou východně za hřbitovem je v tomto případě myšlena plocha podél panelových domů Řezáčova směrem k Palackého kopci. Změna ze zeleně krajinné na zeleň městskou umožní na těchto plochách výstavbu, mimo jiné, pozemních komunikací, tedy silnic.

ad. 4. V tomto případě se jedná o plochu nad zdravotním střediskem, kde se v současné době nachází trojúhelník zeleně se vzrostlými stromy. Uvedeným návrhem bude umožněna likvidace této zeleně a zastavění plochy bytovými domy.

 
Dle našeho názoru se jedná o návrhy na změnu územního plánu, které jdou na ruku stavební, podnikatelské, realitní a developerské lobby, kterým jde pouze o jejich zisky, bez ohledu na negativní vlivy, které to s sebou přináší, především na životní prostředí.

Proto jsme my, členové zastupitelstva, zvolení za ČSSD, jako jediní, hlasovali proti těmto záměrům.

V následujícím volebním období navrhneme změnu územního plánu, která vrátí vše výše uvedené do původního stavu.

 

Proto žádáme vás občany, podpořte nás v našem úsilí svojí volbou.

 

CHCEME KOMÍN ZELENÝ, NE BETONOVÝ.